Poniżej prezentujemy ramowy rozkład dnia w przedszkolu
(w zależności od placówki dokładne godziny poszczególnych zajęć mogą się nieco różnić)

7:00 - 9:00

Inspirowanie przez nauczycielkę zabaw i zajęć indywidualnych w małych grupach i zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne. Twórcza aktywność dzieci. Indywidualne zajęcia i zabawy wspomagające rozwój.

9:00 - 9:30

Śniadanie

9:30 - 11:00

Zajęcia dydaktyczne i realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego, zajęcia dodatkowe.Zajęcia dydaktyczne trwają w grupach 2,5-3 latków ok. 15 min, w grupach 4 i 5 latków ok. 30, w grupach 6- latków - 45 min.

11:00 – 12:00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w okolicznych parkach, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki. 

12:15 - 12:45

Obiad

13:00 - 14:30

Odpoczynek poobiedni. Dzieci młodsze odbywają nieobowiązkowy odpoczynek na leżakach, słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej. Prowadzone są też spokojne zajęcia organizowane przez nauczyciela. Dzieci starsze mają czas na zabawy i gry lub słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, a także zabawy w kącikach zainteresowań.

14:30 - 15:00

Zajęcia dodatkowe

15:00 - 15:30

Podwieczorek

15:30 - 18:00

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych w ramach pracy indywidualnej. Dzieci zachęcane są do podejmowania samodzielnych działań. W tym czasie odbywają się też zajęcia dodatkowe.

Każdego dnia dzieci mają czas wypełniony zabawą, nauką i wypoczynkiem zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podstawy programowej.

Godziny otwarcia

Nasze przedszkola otwarte są w godzinach od 7:00 do 18:00 (przedszkole przy ul. Wolbromskiej 20 do 17:00) z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerwy letniej (2 tygodnie) i świątecznej (od Wigilli do Nowego Roku). W czasie przerwy letniej istnieje możliwość skorzystania z naszej innej otwartej w tym czasie placówki. W sytuacjach szczególnych zapewniamy dziecku opiekę po godzinie 18:00 po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy lub dyrektora.

Małe grupy

Mała, optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania pierwszych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły. W naszych przedszkolach liczba dzieci w jednej grupie nie przekracza 16.

Poobiedni wypoczynek

W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach. Każde dziecko ma swoją indywidualną pościel. Dzieci, które nie potrzebują snu mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

organizacja