Jednym z podstawowych celów przedszkola jest przygotowanie dziecka do dalszej edukacji w szkole podstawowej. Aby to osiągnąć codziennie pracujemy nad ich rozwojem intelektualnym, psychofizycznym, społecznym i emocjonalnym. Dzieci, które są absolwentami Zielonych Przedszkoli charakteryzują się następującymi cechami:

 • mają poczucie własnej wartości
 • akceptują siebie i innych, dzięki czemu łatwiej odnajdują się w nowym środowisku
 • są chętne do współpracy i potrafią to robić w zgodzie z innymi
 • okazują szacunek i zrozumienie
 • wiedzą jak zadbać o bezpieczeństwo
 • są świadome znaczenia dbałości o zdrowie
 • nabywają umiejętności i doświadczenia niezbędne do edukacji w szkole
 • są twórczy i kreatywnie podchodzą do wykonywanych zadań
 • są życzliwi wobec innych
 • mają świadomość więzów rodzinnych, tradycyjnych wartości
 • chętnie eksperymentują w celach poznawczych
 • rozumieją i akceptują panujące zasady i normy społeczne
 • rozróżniają dobro i zło, prawdę i kłamstwo, doceniają piękno i miłość
 • mają wiedzę na temat Polski i innych narodowości, są tolerancyjni wobec innych kultur i zwyczajów
 • są świadomi znaczenia przyrody w naszym życiu i mają postawę proekologiczną
 • chętnie nawiązują nowe znajomości
przygotowanie do szkoły