Nasze dzieci regularnie odwiedzają zaproszeni goście.
Są to między innymi:

  • przedstawiciele różnych zawodów takich jak pszczelarz, strażak, archeolog
  • osoby mające ciekawe zainteresowania np. hodowca egzotycznych zwierząt, treser psów, naukowiec prowadzący eksperymenty
  • zespoły muzyczne
  • grupy teatralne
  • grupy animacyjne
  • członkowie rodzin Naszych podopiecznych (rodzice, dziadkowie), którzy chcą podzielić się z dziećmi swoimi zainteresowaniami lub też wprowadzić je w tajniki swojego zawodu
wizyty w przedszkolu