• Razem ze współpracującymi z nami specjalistami organizujemy warsztaty tematyczne związane z wychowaniem dzieci, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach lub też rozwijamy dodatkowe umiejętności. Te spotkania odbywają się zarówno w gronie dorosłych jak i również mają formę pracy z dziećmi.
  • Psycholog, logopeda i fizjoterapeuta obserwują Państwa pociechy na zajęciach a następnie przekazują swoje uwagi i spostrzeżenia, a także zalecenia co do ewentualnej konieczności indywidualnych zajęć. Dzięki temu dzieci są pod stałą opieką i jesteśmy w stanie zareagować możliwie szybko na pojawiające się problemy.
Warsztaty dla rodziców