Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w naszym życiu i od samego początku staramy się aby nasze pociechy nabywały odpowiednie nawyki. Codzienna higiena czy szczotkowanie ząbków są stałym elementem dnia. W naszym programie jest sporo zajęć na temat zdrowego trybu życia. Wizyty specjalistów np.stomatologów i akcje takie jak „Szpital pluszowego misia”, oraz profilaktyczne badania stomatologów z CANDEO pozytywnie wpływają na przekonanie dzieci o tym, że warto dbać o zdrowie.

Wiemy jak poważnym problemem są choroby w przedszkolu. Aby zminimalizować zarażanie się dzieci nawzajem, w naszych przedszkolach wprowadziliśmy zasady profilaktyki zdrowotnej. Dzięki temu zarówno nasi wychowankowie, pracownicy jak i rodzice i pozostali domownicy są maksymalnie chronieni przed uciążliwościami związanymi z powtarzającymi się chorobami. W przypadku przewlekłej choroby można zawiesić konieczność ponoszenia opłat za przedszkole. To bardzo korzystne rozwiązanie dla rodziców, borykających się z problemami opieki w tym czasie i dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

Do placówki przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Pracownicy mają prawo nie wpuścić dziecka z objawami chorób mogących zarazić inne osoby. Po przebytej chorobie, przy utrzymujących się objawach chorobowych należy przynieść zaświadczenie od lekarza poświadczające brak infekcji wirusowej lub bakteryjnej mogącej zarażać innych.

Szczegółowe zasady profilaktyki zdrowotnej:

  • zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci z katarem, kaszlem, stanem podgorączkowym, biegunką lub innymi objawami chorobowymi, które mogą być przenoszone na inne dzieci lub personel
  • pracownicy Placówek mają prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola, jeśli tylko będą mieli podejrzenia co do zaistnienia objawów choroby
  • konieczność przynoszenia zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań, aby dziecko po odbytej chorobie wróciło do przedszkola i nie zaraża już innych
  • rodzice muszą odebrać chore dziecko z przedszkola jeśli w trakcie dnia okaże się, że dziecko jest chore
  • konieczność informowania kadry o rodzaju trwającej lub odbytej przez dziecko choroby, niezwłocznie po jej zdiagnozowaniu
  • zakaz podawania dziecku przez pracowników jakichkolwiek leków; w razie konieczności zażywania przez dziecko leków będzie to możliwe wyłącznie po przedstawieniu pisemnego zaświadczenia od rodziców o wzięciu odpowiedzialności za podawanie dziecku leków, niemniej pracownicy mają prawo odmówić ich podawania
  • pracownicy mają prawo skontrolować temperaturę ciała dziecka
zdrowie